دکتر حسینی ارولوژیست

دکتر مجتبی محمد حسینی

متخصص کلیه و مجاری ادراری

عضو انجمن ارولوژی اروپا وایران جراحی پروستات.سنگ.تنگی مجرا.مشکلات جنسی.ناتوانی جنسی(تعبیه پروتز آلت و بیضه).عقیمی.ناباروی.جراحی تعبیه پروتز برای بی اختیاری زنان و مردان بدون برش جراحی واریکوسل.فتق.هیدروسل.سرطانهای کلیه پروستات بیضه

دکتر محمد کیانى

متخصصى اعصاب و روان

فارغ التحصیل اعصاب و روان و متخصص در زمینه ی روانپزشکی، روان درمانی و مشاوره ، روان درمانگر